ประเภทสินค้าที่ส่งออก

เราเราส่งออกสินค้าทุกประเภทที่ไม่ใช่สินค้าอันตราย สินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนรวมไปถึงสินค้าทางอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการจัดส่งสินค้า

เราไม่รับส่งออกสินค้าที่เป็นพระพุทธรูป หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เพราะมีข้อจำกัดสำหรับการส่งออกสินค้าประเภทนี้

นอกจากนี้เรายังไม่รับส่งสิ่งของ ประเภทย้ายบ้าน เพราะต้องเสียภาษีนำเข้าแยกแต่ละประเภท ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ไปใช้บริการกับบริษัทที่รับทำเกี่ยวกับการย้ายบ้านโดยเฉพาะ ราคาสำหรับการจัดส่งจะถูกกว่าเพราะสามารถแสดงเป็นสินค้าปลอดภาษีได้